Tin tức, bài viết mới nhất về :

đối trọng

M&A khối ngoại đã có đối trọng

M&A khối ngoại đã có đối trọng

2/27/2013 10:35:59 AM

Quyết tâm M&A, Masan có thể trả giá cao cho các công ty nội địa để tránh bị khối ngoại hớt tay trên.

Tags: khối ngoại, M&A, masan consumer, liên kết, đối trọng