Đội ngũ mới chấm dứt truyền thống không vay nợ của Coteccons, đặt kế hoạch 2021 đi ngang

06/04/2021 08:53 AM | Kinh doanh

Lượng tiền mặt dồi dào cùng chính sách không vay nợ từng giúp Coteccons có tình hình tài chính vượt trội trong ngành.

Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên. Ghi nhận, Công ty lên kế hoạch doanh thu 17.413 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 340 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

Trước đó, ban lãnh đạo đứng đầu là đại diện Kusto công bố kế hoạch cho năm 2021 với doanh thu 1 tỷ USD doanh thu (tương đương 23.052 tỷ đồng) và 5% lợi nhuận gộp. Như vậy, chỉ tiêu dự trình Đại hội sắp tới thấp hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu.

Để khích lệ đạt được mục tiêu, HĐQT lên phương án phát hành cổ phiếu ESOP với 2 trường hợp:

+ Thứ nhất, nếu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 17.413 tỷ đồng và 340 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành là 1%/lượng cổ phiếu lưu hành – tương đương số lượng phát hành khoảng 742.836 cổ phiếu.

+ Thứ hai, nếu doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch thì tỷ lệ phát hành sẽ do HĐQT đề xuất, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

Ngoài ra, nhằm huy động vốn cho hoạt động, Coteccons cũng đề xuất phương án chào bán khoảng 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi. Trái phiếu đợt này là trái phiếu không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản với tổng giá trị tối đa 500 tỷ đồng hoặc một giá trị khác phù hợp với quyền hạn phê duyệt của HĐQT tùy tình hình cụ thể.

Đây là một động thái khác biệt dưới trướng lãnh đạo mới, khi Coteccons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương không hề sử dụng đòn bẩy tài chính cả nợ vay và trái phiếu.

 Đội ngũ mới chấm dứt truyền thống không vay nợ của Coteccons, đặt kế hoạch 2021 đi ngang  - Ảnh 1.

Không vay nợ ngân hàng từng là một nét đặc trưng của Coteccons

Kết thúc năm 2020, Coteccons đạt 14.597 tỷ đồng doanh thu thuần, 463 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 38% và 35% so với năm 2019. Với kết quả này, HĐQT đề xuất cổ tức 10% bằng tiền, tương ứng chi trả hơn 74 tỷ đồng.

 Đội ngũ mới chấm dứt truyền thống không vay nợ của Coteccons, đặt kế hoạch 2021 đi ngang  - Ảnh 2.

Năm nay, Công ty cũng trình bổ sung tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 7 lên 8 thành viên. Căn cứ vào đó, cuộc họp lần này sẽ tiến hành bầu mới 3 thành viên HĐQT.

Hiện tại, HĐQT Coteccons gồm ông Bolat Duisenov - Chủ tịch và 4 thành viên gồm ông Talgat Turumbayev, ông Tan Chin Tiong, ông Yerkin Tatishev và Herwig Guido H.Van Hove.

Song song, Công ty vừa bổ sung 4 Phó Tổng giám đốc gồm các ông Chris Senekki, Phan Hữu Duy Quốc, Võ Hoàng Lâm và Nguyễn Ngọc Lân.

 Đội ngũ mới chấm dứt truyền thống không vay nợ của Coteccons, đặt kế hoạch 2021 đi ngang  - Ảnh 3.

Tri Túc

Từ khóa:  coteccons
Cùng chuyên mục
XEM