Đến giờ vẫn chưa đổi sang CCCD gắn chip thì có bị phạt hay không?

28/03/2022 15:00 PM | Xã hội

Hiện nay, vẫn còn nhiều công dân chưa thực hiện đổi sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Mức phạt cho những trường hợp chưa đổi CCCD gắn chip như thế nào?

Khi nào bắt buộc phải chuyển hết sang CCCD gắn chip?

Theo Điều 38 Luật Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân (CMND) đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực (01/01/2016) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Trong trường hợp công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA, thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 23/1/2021 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Trường hợp công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Như vậy, các trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng, không thuộc trường hợp phải đổi, cấp lại, nếu người dân chưa có nhu cầu đổi sang CCCD gắn chip thì vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn.

Hết năm 2043 chính là thời điểm tất cả CMND, CCCD mã vạch đã cấp hết thời hạn sử dụng. Đây là thời điểm người dân cả nước đồng bộ sử dụng CCCD gắn chip.

Đối với những người đã làm CCCD mã vạch vào tháng 1/2021 mà thuộc đối tượng thẻ CCCD có giá trị vô thời hạn thì được dùng thẻ đến hết đời mà không cần đổi sang CCCD gắn chip.

Không đổi CCCD khi hết hạn bị phạt như thế nào?

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang CCCD gắn chip gồm:

- CMND hết thời hạn sử dụng.

- CMND hư hỏng không sử dụng được.

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

- Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Nếu công dân thuộc những trường hợp trên thì phải nhanh chóng thực hiện thủ tục đề nghị đổi/cấp lại thẻ ngay. Nếu không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang CCCD gắn chip sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước công dân, những trường hợp bắt buộc đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chip gồm:

- Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

- Xác định lại giới tính, quê quán;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

- Khi công dân có yêu cầu.

Theo đó, thẻ CCCD được cấp lại khi công dân bị mất thẻ CCCD hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Công dân thuộc những trường hợp trên phải thực hiện thủ tục đề nghị đổi/cấp lại thẻ ngay. Ngoài ra, không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang CCCD gắn chip có thể sẽ bị phạt tiền đến 500.000 đồng theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM