Đề xuất tiếp tục giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng

18/12/2020 20:31 PM | Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước, triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, NHNN đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-NHNN ngày 31/3/2020 (có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020) điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng áp dụng từ ngày 01/4-31/12/2020.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 04/2020/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước chỉ điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, từ 01/01/2021, mức thu phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ trở về như trước đây, không còn giảm nữa.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Để tiếp tục chính sách hỗ trợ nền kinh tế, tránh xáo trộn do mức thu phí tăng trở lại trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn, Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước (dự thảo Thông tư) giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng đến hết ngày 30/6/2021.

Cụ thể, dự thảo Thông tư bổ sung Điều 1a tại Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau: Giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

TTXVN

Cùng chuyên mục
XEM