Tin tức, bài viết mới nhất về :

Dark Triad

Status trên Facebook có thể tiết lộ tính cách của bạn

Status trên Facebook có thể tiết lộ tính cách của bạn

12/13/2013 2:41:09 PM

Những trạng thái trên Facebook có quan hệ chặt chẽ với những nét tính cách không tốt

Tags: Facebook, trạng thái, Big Five, tâm lý học, tính cách, Status, Dark Triad