Tin tức, bài viết mới nhất về :

đâm đơn

Chợ Bưởi lại “đóng cửa”, đình chỉ hoạt động kinh doanh 7 ngày?

Chợ Bưởi lại “đóng cửa”, đình chỉ hoạt động kinh doanh 7 ngày?

1/25/2013 8:25:57 AM

Thông tin rõ chẳng vui chút nào, nhất là thời điểm cận tết như thế này.

Tags: tiểu thương, đóng cửa, đâm đơn, chợ Bưởi