Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đại Nam Quốc tự

Ông chủ Đại Nam sẽ bán toàn bộ hoạt động kinh doanh, công khai 100 tỷ gửi ngân hàng

Ông chủ Đại Nam sẽ bán toàn bộ hoạt động kinh doanh, công khai 100 tỷ gửi ngân hàng

1/19/2013 9:35:24 AM

Ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ công bố sẽ sang nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh, chỉ giữ lại khu đền thờ Đại Nam và mở cửa miễn phí vĩnh viễn.

Tags: Đại Nam, Huỳnh Uy Dũng, bán, hoạt động kinh doanh, Đại Nam Quốc tự, Dũng lò vôi