Đà Nẵng: Giảm tối thiểu 20% báo cáo định kỳ trong cơ quan hành chính nhà nước

29/11/2017 14:19 PM | Xã hội

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng thì đó là yêu cầu được UBND TP xác định rõ trong Kế hoạch số 5919/KH-UNBD ngày 22/11/2017 triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cơ quan hành chính nhà nước của TP phải rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo nhằm đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết nhằm giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Đà Nẵng: Giảm tối thiểu 20% báo cáo định kỳ trong cơ quan hành chính nhà nước - Ảnh 1.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cơ quan hành chính nhà nước của TP cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý (Ảnh: HC)

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, cơ sở chính của việc thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo là gắn liền với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính tích hợp và chia sẻ; thông qua đó, tăng cường việc sử dụng thống nhất số liệu, thông tin từ báo cáo.

Về quy trình thực hiện, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, trên cơ sở Quyết định 6568/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND Đà Nẵng phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn TP, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trước ngày 20/01/2018.

Tiêu chí phục vụ cho việc rà soát và đơn giản hóa báo cáo gồm có: Tính cần thiết của báo cáo. Tính hợp lý của báo cáo. Và tính hợp pháp của chế độ báo cáo. Trên cơ sở phương án rà soát, đơn giản hóa được đề xuất từ các cơ quan, đơn vị, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng sẽ tổng hợp và trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt phương án trước ngày 30/3/2018.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, thực hiện Kế hoạch số 5919/KH-UNBD sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thông tin báo cáo phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.

Theo Hải Châu

Cùng chuyên mục
XEM