Tin tức, bài viết mới nhất về :

chuộc lỗi

Nhật Bản: Quan chức chuộc lỗi bằng cách tự tử?

Nhật Bản: Quan chức chuộc lỗi bằng cách tự tử?

8/7/2014 5:38:02 PM

Tự tử, cho dù dính líu trực tiếp hay gián tiếp tới bê bối.

Tags: quan chức, nhật bản, xin lỗi, tự tử, mặt trời mọc, cúi đầu, chuộc lỗi