Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chứng khoáng Tiên Phong

ĐHCĐ Vinahud: R&H Group “bắt tay” Bamboo Capital, sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn thêm 1.140 tỷ đồng đầu tư 3 dự án lớn

ĐHCĐ Vinahud: R&H Group “bắt tay” Bamboo Capital, sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn thêm 1.140 tỷ đồng đầu tư 3 dự án lớn

31/03/2022 08:15:00 PM

Trong ĐHĐCĐ năm 2022, có tới 3/5 thành viên HĐQT Vinahud liên quan đến Bamboo Capital, 2 người còn lại của R&H Group; Chủ tịch cũng được đổi thành ông Nguyễn Đình Ngôn. Vinahud cũng có những quyết định táo bạo: phát hành cổ phiếu để tăng vốn thêm 1.140 tỷ đồng, doanh thu tăng gấp 3,5 lần.

Tags: Vinahud , Bamboo Capital thâu tóm Vinahud , chứng khoáng Tiên Phong , Nguyễn Hồ Nam