Tin tức, bài viết mới nhất về :

cho không

Khách lẻ được cho không vải thiều ở Lục Ngạn

Khách lẻ được cho không vải thiều ở Lục Ngạn

6/22/2014 10:10:44 AM

Một điều “lạ” ở các sọt vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) chính là các chủ sọt sẵn sàng để người qua đường vặt quả ăn thoải mái ngay tại sọt và cho miễn phí xách túi mang về 2-3 kg chứ không bán...

Tags: Bắc Giang, vải thiều Lục Ngạn, vải thiều, Lục Ngạn, cho không