Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chạy công chức

'Chạy' vào công chức ở Hà Nội: Đâu phải chuyện riêng của Hà Nội!

'Chạy' vào công chức ở Hà Nội: Đâu phải chuyện riêng của Hà Nội!

13/12/2012 04:08:25 PM

"So với nhiều vị trí trong cơ quan Nhà nước thì con số đó rẻ mà, thấm tháp gì. Tôi tưởng phải mất cả tỷ bạc ấy chứ".

"Trên 100 triệu mới đỗ công chức chỉ là dư luận"

"Trên 100 triệu mới đỗ công chức chỉ là dư luận"

12/12/2012 05:27:46 PM

Nguồn tuyển công chức bằng chính quy ở Hà Nội đang dư thừa, chưa phát hiện trường hợp nào đỗ công chứng bằng tiền?