Tin tức, bài viết mới nhất về :

chạy công chức

'Chạy' vào công chức ở Hà Nội: Đâu phải chuyện riêng của Hà Nội!

'Chạy' vào công chức ở Hà Nội: Đâu phải chuyện riêng của Hà Nội!

12/13/2012 4:08:25 PM

"So với nhiều vị trí trong cơ quan Nhà nước thì con số đó rẻ mà, thấm tháp gì. Tôi tưởng phải mất cả tỷ bạc ấy chứ".

Tags: chạy công chức, công chức Hà Nội

"Trên 100 triệu mới đỗ công chức chỉ là dư luận"

"Trên 100 triệu mới đỗ công chức chỉ là dư luận"

12/12/2012 5:27:46 PM

Nguồn tuyển công chức bằng chính quy ở Hà Nội đang dư thừa, chưa phát hiện trường hợp nào đỗ công chứng bằng tiền?

Tags: thi công chức, dư luận, 100 triệu, chạy công chức, công chức thủ đô