Những doanh nghiệp lớn chưa từng đóng một xu tiền thuế ở Việt Nam

25/08/2014 09:27 AM | Kinh doanh

Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới sau khi đến Việt Nam đã liên tục mở rộng quy mô hoạt động và sản xuất, nhưng lại chưa từng đóng một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào cho Việt Nam.

anhnt

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm