Điều chỉnh phân công công tác một số thành viên Chính phủ

06/02/2016 10:04 AM | Kinh doanh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điều chỉnh công tác các thành viên Chính phủ vừa được phân công công tác mới gồm: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng.

Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thôi phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định 1476/QĐ-TTg ngày 25-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới.

Giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng giao ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT, phụ trách điều hành công tác của Bộ, để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới.

Thời gian thực hiện từ ngày có văn bản phân công chính thức của Bộ Chính trị cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, các ông Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Nên đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bầu vào Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng.

Theo quyết định ký ngày 4-2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng , ông Hoàng Trung Hải đã được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh La Thăng được phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM và ông Nguyễn Văn Nên làm Chánh Văn phòng Trung ương.

Cùng chuyên mục
XEM