Cập nhật mùa BCTC quý 2: Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lớn đã công bố, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng cao

21/07/2022 21:40 PM | Kinh doanh

Một số doanh nghiệp thuộc các ngành thủy sản, hóa chất tiếp tục có kết quả kinh doanh ấn tượng.

Từ ngày 20/7, một loạt doanh nghiệp đã thực hiện công bố kết quả kinh doanh quý 2 theo quy định, trong đó có nhiều ngân hàng (VIB, TCB, LPB, TPB), phần lớn các công ty chứng khoán, cũng như một số cái tên đáng chú ý thuộc các lĩnh vực thép, bất động sản, hóa chất...

 Cập nhật mùa BCTC quý 2: Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lớn đã công bố, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng cao  - Ảnh 1.
 Cập nhật mùa BCTC quý 2: Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lớn đã công bố, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng cao  - Ảnh 2.
 Cập nhật mùa BCTC quý 2: Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lớn đã công bố, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng cao  - Ảnh 3.

Đức Giang và Vĩnh Hoàn tiếp đà tăng trưởng lợi nhuận

 Cập nhật mùa BCTC quý 2: Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lớn đã công bố, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng cao  - Ảnh 4.

Công ty kinh doanh xăng dầu Nam Sông Hậu Petro gây bất ngờ với mức lỗ lớn

Danh sách sắp xếp theo ngành

 Cập nhật mùa BCTC quý 2: Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lớn đã công bố, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng cao  - Ảnh 5.

Danh sách sắp xếp theo mã chứng khoán

 Cập nhật mùa BCTC quý 2: Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lớn đã công bố, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng cao  - Ảnh 6.

Theo Trường An

Cùng chuyên mục
XEM