Tin tức, bài viết mới nhất về :

cần biết

Những điểm cần biết về 5 luật có hiệu lực từ 01/07/2014

Những điểm cần biết về 5 luật có hiệu lực từ 01/07/2014

6/28/2014 12:39:44 PM

Từ ngày 01/7/2014, 5 Luật đã ban hành năm 2013 sẽ chính thức có hiệu lực.

Tags: thay đổi, luật, hiệu lực, bắt đầu, 1/7/2014, cần biết