Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cài khuy

Cài khuy áo cũng là một nghệ thuật!

Cài khuy áo cũng là một nghệ thuật!

11/04/2014 07:31:00 PM

Cài khuy áo jacket (áo khoác ngoài) một bộ âu phục (suit) cần chú ý những gì? Vì sao lại có các quy tắc này?