Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cải cách nền kinh tế

Từ cuộc đổi mới 1986 đến tái cơ cấu kinh tế 2013, chúng ta có gì?

Từ cuộc đổi mới 1986 đến tái cơ cấu kinh tế 2013, chúng ta có gì?

26/11/2013 04:37:32 PM

Theo TS Nguyễn Đình Cung, việc thực hiện những nội dung của Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn còn nhiều “sự ngập ngừng”.