Tin tức, bài viết mới nhất về :

bush cha

'Triều đại' Bush đã trở thành gia tộc tài chính hàng đầu Hoa Kỳ như thế nào? (P1)

'Triều đại' Bush đã trở thành gia tộc tài chính hàng đầu Hoa Kỳ như thế nào? (P1)

3/3/2014 4:47:02 PM

'Triều đại' Bush đã tạo nên 2 đời tổng thống - thứ 41 và 43, cũng như đã sản sinh ra 2 vị thống đốc bang.

Tags: đầu tư, ngân hàng, gia tộc, chiến tranh, wall street, sfgv, bush con, triều đại, george bush, bush cha