Tin tức, bài viết mới nhất về :

bùi xuân hải

Ly kỳ 'Hải đồ cổ': Vào tù 4 lần, gia sản mất trắng, nợ như chúa chổm

Ly kỳ 'Hải đồ cổ': Vào tù 4 lần, gia sản mất trắng, nợ như chúa chổm

3/6/2014 9:27:49 AM

Vào tù 4 lần, gia sản mất trắng, nợ như chúa chổm nhưng đại gia đất cảng một thời vẫn sôi sục ý chí làm giàu với những sáng kiến đầy táo bạo

Tags: vào tù, đất cảng, Hải đồ cổ, Hải Phòng, sứ dát vàng, nợ như chúa chổm, bùi xuân hải, buôn đồ cổ