Tin tức, bài viết mới nhất về :

Brands

Bạn đoán chính xác được bao nhiêu thương hiệu?

Bạn đoán chính xác được bao nhiêu thương hiệu?

04/07/2014 03:59:25 PM

CafeBiz đố bạn đoán được hết tất cả các logo thương hiệu nổi tiếng dưới đây. Bắt đầu nhé: