Bộ Tài chính đề nghị đánh giá kỹ tác động việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh

24/07/2022 15:40 PM | Xã hội

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế đánh giá kỹ tác động của chính sách dự kiến đề xuất để có cơ sở hoàn thiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi).

Vừa qua, Bộ Y tế đã rà soát, lọc trùng từ 18.589 kỹ thuật trước đây còn 10.415 kỹ thuật thuộc 30 chuyên ngành khác nhau và gom thành 3.240 nhóm dịch vụ kỹ thuật để xây dựng giá.

Hiện nay, Bộ đang tiếp tục khảo sát 3.240 nhóm kỹ thuật này để đề xuất số nhóm kỹ thuật cần xây dựng giá bổ sung nếu chưa có; hoặc cập nhật lại giá nếu giá hay định mức kinh tế kỹ thuật không còn phù hợp, dự kiến hết năm 2022 mới hoàn thành xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và thực hiện khảo sát xây dựng giá dịch vụ.

Theo quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm 2021 hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá).

Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 , Chính phủ đang có chủ trương chưa thực hiện điều chỉnh giá để không ảnh hưởng đến tác động của người dân. Bộ Y tế cũng đề xuất trong năm 2022 chưa thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bước 3 (tính chi phí quản lý) và bước 4 (tính chi phí khấu hao và chi phí khác) vào giá dịch khám chữa bệnh theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), những tháng đầu năm, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục được giữ ổn định, hiện những nội dung phải điều chỉnh theo lộ trình vẫn đang được Bộ Y tế nghiên cứu để triển khai theo quy định.

Hiện nay, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và giá dịch vụ khám chữa bệnh cho đối tượng không có thẻ BHYT đã thực hiện theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/người/tháng.

Theo dự thảo ngày 12/4/2022 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã quy định việc xây dựng, quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về giá; và dự kiến bổ sung thay đổi về cách tiếp cận giá thành theo quá trình phát sinh chi phí. Để đảm báo tính kế thừa, thống nhất, khả thi triển khai và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của chính sách dự kiến đề xuất, những mục tiêu, nội dung sẽ đạt được, để có cơ sở sửa đổi hoàn thiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi).

Minh Đức

Từ khóa:  Bộ Tài chính
Cùng chuyên mục
XEM