"Bỏ ngoài tai" lời của Kusto và The8th, Coteccons không đưa tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Dương vào họp Đại hội cổ đông

17/06/2020 10:49 AM | Kinh doanh

Trước đó, nhóm cổ đông Kusto, The8th đều đề nghị Coteccons miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bá Dương, do những xung đột lợi ích liên quan đến Coteccons và Ricons.

Công ty cổ phần xây dựng Coteccons vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2020. Đáng chú ý, tài liệu đại hội cổ đông không có tờ trình về việc bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công, như yêu cầu của cổ đông lớn The8th Pte Ltd.

Thay vào đó là sự xuất hiện của tờ trình cổ đông "Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không có đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên". 2 thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bị miễn nhiệm là ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam.

Coteccons cho biết, ông Luis Fernando Garcia Agraz không phải là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên tách tại công ty. Còn ông Đặng Hoài Nam vẫn giữ các chức vụ quản lý công ty trước và trong thời gian làm thành viên Ban Kiểm soát, không phù hợp với quy định.

Được biết, ông Luis Fernando Garcia Agraz từ năm 2014 đã giữ vị trí Giám đốc Kế hoạch mảng xi măng và hiện nay là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Kusto Management Việt Nam. Đến tháng 6/2017, ông được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Coteccons nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Mới đây chính Trưởng Ban kiểm soát Luis Fernando Garcia Agraz đã làm đơn kiến nghị gửi lên Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM tố cáo hàng loạt hành động mà ban này cho là trái luật pháp của ban lãnh đạo Coteccons; đề nghị tiến hành công bố thông tin sai phạm theo quy định.

Theo thông tin trên VnExpress, việc Hội đồng quản trị Coteccons không đưa tờ trình bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công là do Hội đồng quản trị cho rằng những cáo buộc từ phía cổ đông The8th không có căn cứ, không có cơ sở pháp lý, nên yêu cầu bổ sung tờ trình không được chấp thuận.

Theo thông tin từ phía Coteccons, nhóm Kusto - The8th - Thành Công - Ma Dao Trading hiện đang nắm tổng cộng 45,87% vốn Coteccons. Mới đây, nghị quyết đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của Coteccons về việc họp đại hội cổ đông trực tuyến đã không được thông qua, khi 14 cổ đông nắm 51,07% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đã bỏ phiếu phủ quyết. Trong khi đó, 255 cổ đông tán thành họp trực tuyến lại chỉ nắm 29,4%.

Về sản xuất kinh doanh, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng năm 2020, giảm 33% so với năm trước và thấp nhất 5 năm.

Bỏ ngoài tai lời của Kusto và The8th, Coteccons không đưa tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Dương vào họp Đại hội cổ đông - Ảnh 1.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng, giảm gần 16% so với năm trước, thấp nhất 6 năm.

Bỏ ngoài tai lời của Kusto và The8th, Coteccons không đưa tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Dương vào họp Đại hội cổ đông - Ảnh 2.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM