Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bhxn

Các doanh nghiệp nợ BHXH hơn 11.000 tỉ đồng

Các doanh nghiệp nợ BHXH hơn 11.000 tỉ đồng

13/08/2014 04:14:15 PM

Tình trạng nợ đọng BHXH rất đáng lo ngại. Đến tháng 7-2014, các doanh nghiệp trong cả nước nợ BHXH hơn 11.000 tỉ đồng (chiếm 6,18% so với tổng số phải thu).