Tin tức, bài viết mới nhất về :

BHS

Đường Biên Hòa mua đường thô của nước ngoài về tinh luyện: Chuyện chẳng có gì mới

Đường Biên Hòa mua đường thô của nước ngoài về tinh luyện: Chuyện chẳng có gì mới

11/27/2013 1:29:13 PM

Đường Biên Hòa đã có truyền thống mua đường thô nhập khẩu từ các tập đoàn đa quốc gia lớn trong lĩnh vực nông nghiệp Cargill hay Olam International...

Tags: mía đường, Hoàng Anh Gia Lai, hagl, BHS, đường biên hòa, Hiệp hội mía đường, tinh luyện đường, nhập đường thô