Tin tức, bài viết mới nhất về :

bấp bênh

Lương bao nhiêu mới đủ sống?

Lương bao nhiêu mới đủ sống?

8/4/2014 9:43:02 AM

Thu nhập bấp bênh khiến công nhân hết sức chật vật, không thể tích lũy cho tương lai

Tags: lương, công nhân, tương lai, tích lũy, tiền lương, bấp bênh, không đủ sống