Tin tức, bài viết mới nhất về :

banking vietnam 2014

Banking Vietnam 2014: Công nghệ ngân hàng và Quản trị rủi ro

Banking Vietnam 2014: Công nghệ ngân hàng và Quản trị rủi ro

5/21/2014 3:35:29 PM

Hai vấn đề thiết yếu đối với cuộc đua sắp tới trong ngành ngân hàng.

Tags: ngân hàng, tái cấu trúc, quản trị rủi ro, idg việt nam, banking vietnam 2014