Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương

19/03/2021 19:00 PM | Xã hội

Thủ tướng vừa phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa dự kiến là thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng vừa phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa dự kiến là thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, các thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và đô thị mới Bình Xuyên dự kiến thành lập đô thị Vĩnh Phúc. Các huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng dự kiến thành lập quận.

Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Khánh Hòa là một trong 3 địa phương sẽ trở thành thành phố Trung ương theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân loại đô thị theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Xây dựng cũng được yêu cầu rà soát quy hoạch đô thị, hướng dẫn địa phương lập đề án phân loại đô thị; Thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng định kỳ kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Đồng thời, kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 cũng được yêu cầu tích hợp với quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị quốc gia, đảm bảo phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại đô thị trên địa bàn, đáp ứng quy định và kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Những đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị thì rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chương trình phát triển, đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị.

Ngoài ra, những đơn vị hành chính dự kiến tiếp tục sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2030 phải đảm bảo sự phù hợp về quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hiệu quả kinh tế của địa phương.

NGỌC HÀ

Cùng chuyên mục
XEM