Bắc Giang chấn chỉnh dự án bán “lúa non” dưới dạng góp vốn

22/03/2022 10:58 AM | Kinh doanh

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản số 1092 gửi các sở ngành, địa phương về vấn đề tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, nhằm thực hiện Công văn số 438 ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời để người dân, doanh nghiệp tự giác kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo nguồn thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các Sở, cơ quan, địa phương tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, tỉnh này giao Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý các sàn giao dịch và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chấn chỉnh các chủ đầu tư các khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán "lúa non" dưới dạng góp vốn.

Các sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo định kỳ các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản qua sàn giao dịch theo quy định, đảm bảo số liệu trung thực, đúng đủ; cung cấp trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin cung cấp khi Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

UBND tỉnh giao cho Cục Thuế tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp. Các chi cục thuế phối hợp UBND các huyện, thành phố để quản lý nhằm chống thất thu thuế. Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo kế hoạch, đồng thời rà soát các trường hợp kê khai thuế của người nộp thuế kinh doanh bất động sản có rủi ro cao về thuế để bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp đầu tư khu dân cư, khu đô thị; phối hợp với các đơn vị đấu tranh xử lý hiệu quả hành vi trốn thuế.

Trong khi đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có biểu hiện bất thường, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường.

Sở Tư pháp cần phối hợp với các sở ngành phát hiện, xử lý hành vi công chứng "khống", công chứng "treo" các hợp đồng, giao dịch bất động sản, đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động công chứng, chứng thực, nghiêm cấm công chứng "treo" hợp đồng giao dịch, nhất là các hợp đồng giao dịch về bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến phản ánh những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện giá đất tại bảng giá đất để tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh với thực tế. Khi xây dựng bảng giá đất thì cần thu thập thông tin, khảo sát kỹ lưỡng nhằm phù hợp với giá đất trên thị trường.

Sở Tài chính hàng năm căn cứ các thông tin thu thập, cơ sở dữ liệu, kết quả khảo sát, giá chuyển nhượng tại các sàn giao dịch,... chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Còn Công an tỉnh được giao phối hợp với Cục Thuế tỉnh điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn, văn phòng công chứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thực tế mua bán, chuyển nhượng bất động sản; phối hợp với Chi cục Thuế khu vực rà soát các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản để đưa vào quản lý thuế theo quy định.

Theo Hải Nam

Cùng chuyên mục
XEM