img
APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 1.

APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 2.

APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 3.

APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 4.

APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 5.

APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 6.

APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 7.

APEC du ký: Ông Putin sẽ chơi dù lượn, ông Trump sẽ thưởng thức cơm gà Hội An? - Ảnh 8.

BQT
Bạch Quả
Theo Trí Thức Trẻ01/11/2017

Trí thức trẻ