Tin tức, bài viết mới nhất về :

2 quận mới Hà Nội

Hà Nội sẽ có 2 quận mới

Hà Nội sẽ có 2 quận mới

11/29/2013 10:25:26 AM

Quận Từ Liêm sẽ được điều chỉnh địa giới hành chính thành 2 quận mới với 23 phường.

Tags: Quận Từ Liêm, điều chỉnh địa giới hành chính, 2 quận mới Hà Nội