Tin tức, bài viết mới nhất về :

vay không cần tài sản đảm bảo

Từ 1/8, làm nông được vay đến 3 tỷ đồng, không cần tài sản bảo đảm

Từ 1/8, làm nông được vay đến 3 tỷ đồng, không cần tài sản bảo đảm

6/10/2015 7:00:00 PM

Đối tượng áp dụng là cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... Các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy...

Tags: làm nông, quyền sử dụng đất, chính sách tín dụng, tổ chức tín dụng, vay không cần tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo, ngân hàng, thị trường, thủy sản, tín dụng