Tin tức, bài viết mới nhất về :

triết lý đầu tư

Mua thấp bán cao: Triết lý đầu tư kinh điển của John Templeton

Mua thấp bán cao: Triết lý đầu tư kinh điển của John Templeton

3/2/2015 7:30:00 PM

“Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn đúng nghĩa, thì bạn sẽ xem thị trường đầu cơ giá hạ là một cơ hội để kiếm tiền.”

Tags: đầu tư, đầu tư giá trị, john templeton, đầu tư cổ phiếu, triết lý đầu tư