Tin tức, bài viết mới nhất về :

rủi ro chứng khoán

[Infographic] Vì sao số đông thường thất bại trong đầu tư chứng khoán

[Infographic] Vì sao số đông thường thất bại trong đầu tư chứng khoán

8/6/2015 2:52:27 PM

Trong khi nhà đầu tư nghiệp dư thích cổ phiếu tăng vù vù thì nhà đầu tư chuyên nghiệp thích các cổ phiếu tăng từ từ nhưng bền vững.

Tags: chứng khoán, cổ phiếu, đám đông, đầu tư chứng khoán, quản lý rủi ro, rủi ro chứng khoán, nghiệp dư