TAG : nhà kinh tế học

Milton Friedman - Nhà kinh tế học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20

Milton Friedman - Nhà kinh tế học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20

Những công trình nghiên cứu của Friedman đã tạo nên 1 cuộc cách mạng trong cách thức thực thi chính sách tiền tệ của các NHTW trên khắp thế giới.

8/4/2017 8:21:52 PM
[Sách hay] Trillion Dollar Economists: Nhà kinh tế học nghìn tỷ USD

[Sách hay] Trillion Dollar Economists: Nhà kinh tế học nghìn tỷ USD

“Trillion Dollar Economists” chỉ ra rằng các nhà kinh tế học đã giúp các công ty khởi động các chiến lược mới trong kinh doanh, đồng thời định hình chính sách của chính phủ để tạo ra những cơ hội và môi trường kinh doanh mới.

2/11/2015 8:02:00 PM
Ai sẽ là nhà kinh tế học nhận giải Nobel kế tiếp?

Ai sẽ là nhà kinh tế học nhận giải Nobel kế tiếp?

Trong số những nhà kinh tế học xuất sắc hiện nay, ai sẽ là người kế tiếp xứng đáng nhận giải Nobel kinh tế học trong những năm tiếp theo?

1/27/2015 4:06:18 PM