Tin tức, bài viết mới nhất về :

lịch ngủ

Ngủ nhiều hay ít có làm việc tốt không? Hãy thử nhìn lịch ngủ của Elon Musk, Steve Jobs...

Ngủ nhiều hay ít có làm việc tốt không? Hãy thử nhìn lịch ngủ của Elon Musk, Steve Jobs...

3/16/2016 9:27:00 PM

Ngủ là điều cần thiết với con người để có thể duy trì sức khỏe và nạp lại năng lượng sau một ngày mệt mỏi. Đối với các doanh nhân thành công trên thế giới, họ dành mấy giờ một ngày để ngủ?

Tags: doanh nhân thành công, Nhà phát minh, Lập trình máy tính, nhà đầu tư, lịch ngủ, sức khỏe, Jack Dorsey, Elon Musk, Steve Jobs