[Infographic] Cách giải thích bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu

07/12/2017 10:40 AM | Kinh doanh

Tiền điện tử, blockchain, bitcoin...là những khái niệm mới và khá trừu tượng thời gian gần đây. Dưới đây là cách giải thích về bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu.

[Infographic] Cách giải thích bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu
Từ khóa:  bitcoin, tiền số
Đọc thêm