TAG : hnx

100.000 tỷ đồng vừa 'bốc hơi' khỏi TTCK Việt Nam

100.000 tỷ đồng vừa 'bốc hơi' khỏi TTCK Việt Nam

Nếu so với ngày giao dịch cuối cùng của năm 2015, sàn HSX đã bốc hơi khoảng 100.000 tỷ đồng.

1/18/2016 4:15:20 PM
'Soi' quy mô thoái vốn của VNPT trên thị trường chứng khoán

'Soi' quy mô thoái vốn của VNPT trên thị trường chứng khoán

VNPT phải thoái vốn tại 13 doanh nghiệp trên HSX, HNX và UpCom. Tính theo thị giá hiện hành, quy mô thoái vốn chỉ quanh mức 550 tỷ đồng.

6/12/2014 3:21:28 PM