Tin tức, bài viết mới nhất về :

đo đạo đức

GS. Phan Văn Trường: ‘Đừng đem phương trình toán học đo đạo đức hay sự chăm chỉ của nhân viên!’

GS. Phan Văn Trường: ‘Đừng đem phương trình toán học đo đạo đức hay sự chăm chỉ của nhân viên!’

7/3/2016 9:39:00 AM

“Đem những phương trình toán học đo đạo đức của nhân viên, đo sự chăm chỉ của nhân viên, nhân với bằng tiến sĩ của nhân viên, cộng với bằng thạc sĩ của giám đốc...

Tags: Phan Văn Trường, quản trị, management in 10 words, Tesco, khách hàng, đo đạo đức, KPI