Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đấu trường sinh tử

Florida - "Đấu trường sinh tử" của Donald Trump và Hillary Clinton

Florida - "Đấu trường sinh tử" của Donald Trump và Hillary Clinton

11/9/2016 9:28:03 AM

Bang miền Nam này luôn đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc bầu cử Tổng thống. Một ví dụ là như năm 2000, với cuộc bầu cử "bị đánh cắp" giữa Gore và Bush

Tags: Đấu trường sinh tử, bầu cử Tổng thống, bầu cử Mỹ, bầu cử tổng thống mỹ, tổng thống mỹ