Dân quyết liệt phản ứng với đề xuất tăng thuế: Chuyên gia kinh tế lý giải

12/09/2017 03:20 PM | Kinh tế vĩ mô

Nhiều chuyên gia kinh tế đã giải thích lý do việc tăng thuế dù nhằm bổ sung và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nhưng lại vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ dư luận xã hội.

Dân quyết liệt phản ứng với đề xuất tăng thuế: Chuyên gia kinh tế lý giải
Cùng chuyên mục
Yêu cầu giảm chi phí, đầu mối cơ quan để dồn tiền tăng lương

Yêu cầu giảm chi phí, đầu mối cơ quan để dồn tiền tăng lương

2016, mức lương cơ sở điều chỉnh tăng 1,78 lần, nhưng tổng quỹ lương và trợ cấp chi từ ngân sách tăng 2,185 lần...

XEM
Đọc thêm