Tin tức, bài viết mới nhất về :

cuốn thuốc lá

13 bức ảnh tuyệt đẹp từ khi gieo hạt tới lúc đóng gói những điếu xì gà trứ danh Cuba

13 bức ảnh tuyệt đẹp từ khi gieo hạt tới lúc đóng gói những điếu xì gà trứ danh Cuba

3/30/2016 3:34:56 PM

Sản vật này của đất nước Mỹ La-tinh được sản xuất hoàn toàn bằng tay của những người nông dân nước này.

Tags: lệnh cấm vận, khách du lịch, trang trại sản xuất, cuba, xì gà, nông dân, xuất khẩu, cây thuốc lá, cuốn thuốc lá