Tin tức, bài viết mới nhất về :

cò khởi nghiệp

Các chuyên gia hiến kế cho khởi nghiệp ở Việt Nam: Đề xuất mô hình "Cà phê với Thủ tướng", nên có khái niệm "Cò khởi nghiệp"

Các chuyên gia hiến kế cho khởi nghiệp ở Việt Nam: Đề xuất mô hình "Cà phê với Thủ tướng", nên có khái niệm "Cò khởi nghiệp"

5/2/2019 3:56:00 PM

Phiên hiến kế về khởi nghiệp và các mô hình kinh doanh mới của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân (ViEF) nóng lên với hàng loạt đề xuất từ các chuyên gia và startup như gợi ý sàng lọc "trứng kỳ...

Tags: StartUp, cò khởi nghiệp, cà phê với thủ tướng, mô hình kinh doanh mới, khởi nghiệp, hiến kế, unicorn