Tin tức, bài viết mới nhất về :

chi phí phát điện

Ngành điện có thực sự đang lỗ?

Ngành điện có thực sự đang lỗ?

9/21/2015 5:00:13 PM

Tỷ giá chỉ là một trong những yếu tố đầu vào cấu thành nên giá điện, nên không phải lỗ tỷ giá là chi phí sản xuất tăng cao khiến ngành điện bị lỗ.

Tags: tăng giá điện, chuyên gia kinh tế, chi phí phát điện, giá nhiên liệu, sản lượng điện, giá điện, ngành điện