Tin tức, bài viết mới nhất về :

xúc xúch

Masan thâu tóm công ty xúc xích Saigon Nutri Food

Masan thâu tóm công ty xúc xích Saigon Nutri Food

1/16/2015 3:57:40 PM

Masan Consumer thực hiện thương vụ này thông qua công ty con Masan Food

Tags: masan, thâu tóm, saigon nutri food, kinh doanh, Câu chuyện kinh doanh, masan consumer, xúc xúch