Tin tức, bài viết mới nhất về :

xuất thuần

5 ngành hàng có thặng dự thương mại cao nhất 4 tháng đầu 2014

5 ngành hàng có thặng dự thương mại cao nhất 4 tháng đầu 2014

5/19/2014 1:00:38 PM

4/5 nhóm ngành hàng này có thặng dư thương mại cao hơn và có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Nếu gộp chung dệt may vào da giày, nhóm ngành này sẽ dẫn đầu về xuất siêu.

Tags: cà phê, thủy sản, gỗ, dệt may, điện thoại, xuất siêu, da giày, thặng dư thương mại, xuất thuần