Tin tức, bài viết mới nhất về :

xuất nhập khẩu hàng hóa

4 tháng đầu năm, DN FDI xuất siêu 11 tỷ USD, DN Việt nhập siêu 7,8 tỷ USD

4 tháng đầu năm, DN FDI xuất siêu 11 tỷ USD, DN Việt nhập siêu 7,8 tỷ USD

4/29/2018 11:45:48 AM

4 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp FDI xuất siêu 11,17 tỷ USD. Tính riêng điện thoại các loại và linh kiện, giá trị xuất khẩu đã đạt tới 16,6 tỷ USD.

Tags: fdi, xuất nhập khẩu hàng hóa, galaxy s9