Tin tức, bài viết mới nhất về :

xứ sở

Xứ sở bóng đá Brazil đã ra tay cứu lá phổi Amazon như thế nào?

Xứ sở bóng đá Brazil đã ra tay cứu lá phổi Amazon như thế nào?

6/15/2014 11:26:09 AM

Đất nước hiếm hoi trong việc thành công bảo vệ rừng cây, chỉ bằng ba biện pháp tuy giản đơn nhưng ít nơi đâu có thể làm tốt.

Tags: bóng đá, amazon, Lá phổi xanh, cứu rừng, xứ sở, bảo vệ rừng