Tin tức, bài viết mới nhất về :

Xử lý số liệu

Cuốn "Tư bản thế kỷ 21" mắc lỗi Excel nghiêm trọng?

Cuốn "Tư bản thế kỷ 21" mắc lỗi Excel nghiêm trọng?

26/05/2014 08:31:03 AM

Trong bảng tính Excel của Piketty mắc phải lỗi xử lý dữ liệu và có cả một vài công thức sai. Đồng thời, một số số liệu cũng được chọn lựa theo hướng có lợi hoặc được sử dụng mà không có nguồn chính thống.