Tin tức, bài viết mới nhất về :

vương triều Đại Thanh

"Lời nguyền truyền kiếp" ứng nghiệm, giang sơn Thanh triều bị hủy trong tay một người phụ nữ

"Lời nguyền truyền kiếp" ứng nghiệm, giang sơn Thanh triều bị hủy trong tay một người phụ nữ

10/13/2018 11:00:00 AM

Nhân vật khiến "lời nguyền" nhằm vào gia tộc Ái Tân Giác La ứng nghiệm không phải ai khác mà chính là Từ Hy Thái hậu.

Tags: vương triều Đại Thanh, từ hy thái hậu, Diệp Hách Na Lạp, thâm cung bí sử